Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału

mł. bryg. mgr inż. Michał Lautenszleger

Z-ca Naczelnika Wydziału

mł. kpt. inż. Damian Stachów