SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

Starszy inspektor

mł. asp. mgr Andrzej Gnap

 

 

Starszy technik

mgr inż.  Jan Terech