Dowożenie żywności przez strażaków dla osób objętych kwarantanną w powiecie lubaczowskim

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu lubaczowskiego, druhowie ochotniczych straży pożarnych czynnie włączyli się w dowożenie żywności osobom objętym kwarantanną domową.

Dostarczanie żywności przez strażaków odbywa się zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2020 roku. Koordynację działań w zakresie pomocy żywnościowej zapewniają właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej.

W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, bez wchodzenia do pomieszczeń i kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną.

Aktywność swą w dowożeniu żywności wykazali m.in.: strażacy ochotnicy z Narola i Wielkich Oczu.

Opracował: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia:
druh Grzegorz Krzyczkowski, OSP Narol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*