Spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie

5 marca 2020 roku w komendzie powiatowej PSP w Lubaczowie odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Lichacz, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie – dyrektorem powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w Lubaczowie.

Spotkanie dotyczyło postępowania w sprawie zagrożenia koronawirusem. W spotkaniu podzielonym na grupy zawodowe wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej z komend z Lubaczowa.

Dyrektor Tomasz Lichacz omówił dotychczasowe przygotowania, zasady postępowania w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski koronawirusa (SARS-CoV-2). Zwrócona została szczególna uwaga na właściwe i pragmatyczne podejście do zagadnienia zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. Omówiono kwestie związane z tematyką występujących objawów, osób najbardziej narażonych, sposobach zabezpieczania się przed koronawirusem.

Zgodnie z komunikatem z dnia 04.03.2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa, należy pamiętać o przestrzeganiu elementarnych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość 
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Opracował: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*