Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lubaczowie

I N F O R M A C J A

            W dniu 08 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Lubaczowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lubaczowie.

            Dokonano wyboru  władz Związku na nową czteroletnią kadencję tj. lata  2019 – 2022. Skład osobowy Zarządu Koła:

Prezes Koła  – Tadeusz Kurak,

V-ce Prezes – Ireneusz Trojnar,

Sekretarz – Bogusław Bernacki,

Skarbnik – Antoni Haliniak,

Członek – Marian Gutkowski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Jan Humeniuk,

Sekretarz – Adam Mryczko,

Członek – Bogdan Skowroński

 

kontakt: zeir.lubaczow@wp.pl

 

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin funduszu socjalnego KW PSP Rzeszów 2020
  2. STATUT ZEiR Poż. RP 2019
  3. Rozporz. MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów poż.z XII 2018
  4. Wniosek_socjalny