RODO

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, z siedzibą w Lubaczowie, ul. Jana III Sobieskiego 13, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 21 84, email: kplubaczow@podkarpacie.straz.pl

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224, email: iod@podkarpacie.straz.pl.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych