Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

st. kpt. mgr inż. Wojciech Wus