Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

 kpt. mgr inż. Wojciech Wus